אזורי חלוקה: איסוף עצמי מבית המרקחת |

חיפוש
תפריט סגור

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר בית מרקחת ספא פארםשבכתובת https://safapharm.fernet.co.il/ (להלן: "האתר" ו/או "בית מרקחת ספא פארם אונליין"). האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידיהם. להלן תיאור של מדיניות האתר ביחס לשמירה על פרטיות המשתמשים: 

  1. מידע זיהוי אישי

1.1.על מנת לעשות שימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר, המשתמשים נדרשים להזין פרטי זיהוי אישיים בעת הרישום לאתר. פרטי הזיהוי שהאתר עשוי לאסוף כוללים, ללא הגבלה: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ("מידע אישי"). האתר לא יאסוף כל מידע אישי מזהה אודות המשתמשים, אלא אם המשתמשים מוסרים אותו בהתנדבות. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר.

1.2.השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין. אתר האינטרנט עשוי להשתמש במידע האישי שנאסף כדי לספק את השירותים הנדרשים ו/או כדי ליצור קשר עם משתמשי האתר בנוגע למוצרים, תכונות ו'או שירותים שעשויות לעניין את המשתמשים. כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע האישי כדי ליצור קשר עם המשתמשים בנוגע לשימוש באתר, לרבות שינויים במדיניות הפרטיות, בתנאי השימוש, בתעריפי השימוש וכיוב'.

  1. העברת מידע לצדדים שלישיים

2.1. הנהלת האתר תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש במקרים הבאים:

א. לצורך תפעול האתר באופן מיטבי ויצירת התאמה אישית לצרכי הלקוח.

ב. לצורך קבלת נתונים סטטיסטיים ו/או נתוני רכישות לרבות קצב הרכישות, אופי הרכישות ונתונים נוספים אשר עשויים לסייע לנו לקבל מידע על אופן השימוש         באתר ובשירותים אשר מוענקים על ידינו במסגרתו.

ג. לצורך פרסום ממוקד, מותאם אישית (Customized) לצרכי הלקוח ולשם הצעת מבצעים ייחודיים ומוצרים מותאמים אישית לצרכי הלקוח.

ד. במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה להנהלת האתר למסור את המידע לצד שלישי.

ה. במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין הנהלת האתר או מי מטעמה.

ו. במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

ז. במקרה שהחברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפי המשתמשים.

ח. במקרה שההעברה נדרשת לצורך גביית כספים המגיעים לאתר מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

 

  1.  זכות לעיין במידע

 

3.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל[email protected]">[email protected] או בדואר רגיל אל: עצמון 18, נוף הגליל

3.2. כמו כן, המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר של האתר, זאת על ידי פניה להנהלת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected].

 

  1.  השימוש שלנו במידע

4.1. מובהר כי ניתנת בזאת הרשאה מטעם הלקוח אל צוות האתר לרבות צדדים שלישייים לשימוש במידע שנאסף לצורך הקמת מאגר מידע בהתאם להוראות הדין לשם תפעול מיטבי, התאמה אישית ומתן שירות מקצועי ללקוחות לרבות לשם יצירת קשר ישיר עם הלקוחות. מובהר כי בעצם השימוש באתר ומסירת המידע על ידי המשתמש מעניק המשתמש הרשאה חד משמעית לצוות האתר לשמור את פרטי המשתמש במאגרי האתר לרבות במאגר המידע הנדרש לשם כך. יובהר כי הרשאה זו נועדה בין השאר לאפשר את השימושים הבאים הנדרשים לצורך תפעול מיטבי של האתר:

(א) פיתוח מוצרים מותאים אישית לצרכי הלקוח.

(ב) מעקב סטטיסטי אחר פעולות המשתמש (לקוח) לצורך ביצוע מיטבי של הליך הרכישה.

(ג) הסכמים מסחריים עם צד ג'.

(ד) מתן שירות לקוחות מיטבי לרבות יצירת קשר עם הלקוח, תיאום זמני משלוח, תיאום פידבק (היזון חוזר) לגבי השירות, מעקב אחר מוצרים חסרים, יצירת קשר עם המשתמשים ושיגור וקבלת הודעות.

(ה) פיתוח מוצרים ייחודיים, מותאמים אישית לצרכי הלקוח, פיתוח שירותים מותאמים אישית לצרכי הלקוח.

(ו)  התאמה אישית של פנייה שיווקית אל המשתמש (לקוח) לצורך שיגור הצעות שיווקיות לרבות פרסומות המותאמות אישית לצרכי הלקוח (משתמש).

(ז)  מעקב לצורך מניעת פעילות פלילית באתר לרבות מניעת הונאות.

4.2  מובהר כי ניתנת הרשאה לצוות האתר לעשות שימוש שיווקי/פרסומי בנתונים שייאספו על ידי צוות האתר לרבות לצורך דיוור ישיר למשתמשים (לקוחות) ומתן תכנים מותאמים אישית לרבות באמצעי הדיוור השונים (באמצעות הודעות טקסט (אס. אמ. אס.), הודעות ווטסאפ, הודעות ברשתות החברתיות ובאמצעות דיוור בדואר ישראל) ובכל אמצעי טכנולוגי נוסף שעשוי להיות זמין בעתיד. מובהר כי התכנים עשויים לכלול בין היתר מידע, תכנים, מידע שיווקי, פרסומות, מבצעי קידום מכירות של צד ג'. האישור שניתן למדיניות הפרטיות מהווה אישור חד משמעי לקבלת דואר אלקטרוני ופרסומות מצוות האתר. במידה ואינם מעוניינים לקבל מידע באמצעות כאמור, הנכם נדרשים לשגר בקשת הסרה בקישור הבא : דוא"ל או באמצעות שינוי ההגדרות באתר האינטרנט.

 

  1.  עוגיות (Cookies)

5.1. באתר עשוי להיעשות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שמשתמש מבקש לעשות שימוש בשירותים באתר המחייבים רישום, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

5.2. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מה054-5798884

כתובת: עצמון 18, נוף הגליל

שעות פעילות:

ימים א' עד ה' 8:30-19:30 יום ו' 8:30 עד 15:00

מייל לפניות: [email protected]

מייל לייעוץ רוקחי: [email protected]