אזורי חלוקה: איסוף עצמי מבית המרקחת |

חיפוש
תפריט סגור

תקנון ותנאי שימוש

­­תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של בית מרקחת ספא פארם אשר בכתובת האינטרנט "https://safapharm.fernet.co.il/" (להלן: "האתר").

מבוא

 1.  האתר הינו אתר סחר מקוון אשר נועד לספק מידע על השירותים המוצעים על ידי בית מרקחת ספא פארם ומעמיד לרשות הגולשים באתר (להלן: "המשתמשים" או "המשתמש") את האפשרות לרכוש מגוון רחב של מוצרים בתחום הפארמה ומוצרים נלווים. בין היתר, ולאחר הרשמה לשירותי האתר באמצעות טופס מקוון, ניתן לערוך רשימות קניות, לרכוש מוצרים או להזמין שירותים שונים, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה באופן מקוון, לערוך קניות באמצעות עיון בהיסטורית הקניות הקודמת של המשתמש, ליצור רשימת קניות מועדפת, סלי קניות קבועים ועוד מגוון רחב של אפשרויות להתאמה אישית של תהליך הרכישה. בנוסף, ניתן להתעדכן במבצעים ומוצרים חדשים, טיפים, מתכונים ומידע שימושי ויעיל בכל תחומי העיסוק של האתר.
 2. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
 3. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל מחלוקת או התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
 4. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו(כולם יחד: 'צוות האתר') מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טאבלט, טלפון חכם וכו') ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 5. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם, בשינויים המחוייבים.
 6. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
 7. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.
 8. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי תקנון הפרטיות של האתר ביחד עם הוריך (או כל אפטרופוס חוקי אחר על פי דין). הנכם נדרשים להימנע משימוש באתר, ככל שאינם מסכימים לתנאים המצויים בתנאי תקנון הפרטיות.
 9.  מובהר כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשית לצרכי נוחות בלבד. למותר לציין כי כל פנייה בלשון זכר מתייחסת גם ללשון נקבה.

 

השימוש באתר

 1.  חל איסור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2.  חל איסור להעתיק את תמונות המוצרים, את התכנים שמופיעים לצד המוצרים עצמם או כל פריט אחר המופיע באתר.
 3.  משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 4.  כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחובית מרקחת ספא פארם(להלן: "החברה").
 5.  שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש בשירותי האתר ו/או בתכניו, AS IS. הקניין הרוחני בחומרים באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 6.  המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:

א. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם      על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.

ב. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.

ג. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר       

   הגישה אליהם כרוכה בתשלום.

ד. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.

ה. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.

ו. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.

ז. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.

 1.  על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר.
 2.  מובהר כי במידה וגילית כי באתר נמכר מוצר אשר לטענתך דומה עד כדי הטעיה או מפר בדרך כלשהי את זכויותיו של יצרן אחר, הנך נדרש להודיע לנו ואנו נשקול את הסרת המוצר עד לבדיקה סופית בעניין.
 3.  צוות האתר רשאי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה באתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי  שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 4.  צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 5.  צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 6.  השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 7.  ביטול הזמנה – יובהר כי לאחר ביצוע הליך הליקוט, צוות האתר לא יאפשר את ביטול ההזמנה.  
 8.  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך. האתר רשאי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 9. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

 

רכישה והזמנת מוצרים ושירותים באתר

הזמנת מוצרים ושירותים המוצעים באתר תעשה ישירות באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שייקבע על ידי החברה מעת לעת. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.

 1.  אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2.  המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
 3.  ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא כמקובל בציבור: 'כרטיס אשראי'), הכול באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיס האשראי.
 4.  על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות/ח.פ, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא"ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
 5.  מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון כמו גם של הוראות הדין ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
 6.  לאחר השלמת הליך הרכישה הכולל קבלת אישור חברת האשראי ו/או חברת הסליקה ואישור הרכישה על ידי צוות האתר, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא"ל. אישור זה יכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים והשירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם אישור הליך הרכישה/ההזמנה שלו על ידי צוות האתר.
 7.  במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי ו/או חברת הסליקה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או חברת הסליקה או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
 8.  האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים והשירותים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור חברת הסליקה על ביצוע התשלום ו/או שליחת אישור הרכישה על ידי האתר.
 9.  אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי אצל הספקים השונים, הסניפים ו/או אצל החברה ומותנית כאמור באישור התשלום ובקבלת אישור רכישה מהאתר. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי הספק ו/או החברה לא יהא האתר מחויב באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לו או לצד שלישי. בנסיבות אלו, האתר ישיב כל סכום ששילם המשתמש במסגרת ההזמנה, או יבטל את החיוב בחברת כרטיסי האשראי. במידת האפשר, צוות האתר רשאי (אך לא חייב) ליצור קשר עם המשתמש ולהציע אספקת מוצר חלופי.
 10.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירים את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנוגע לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
 11.  מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 12.  ליד כל פריט באתר מוצג מחירו בשקלים. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. ניתן לשמור את ההזמנה על שרתי האתר בלי לסיימה ולהמשיך בקנייה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה. האתר אינו מתחייב לשמור על היסטוריית הזמנות ו/או תיעוד רכישות באתר ו/או היסטוריית סל קניות וכיוצא באלה והוא רשאי למחוק את "סל הקניות" של המשתמש, ככל ולא בוצעה הזמנה בפרק זמן של 48 שעות מרגע הוספת המוצר. 
 13.  האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו לא התאפשרה או בוטלה.

 

אספקת מוצרים

 1.  יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמש, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
 2.  לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, יישלח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר וגם איסוף עצמי בנקודות האיסוף המצויינות.
 3.  המשלוח יתבצע באמצעות חברות שליחות(לרבות דואר ישראל) המספקות שירותים לאתר, לספק המוצר או ליבואן המוצר ועל פי תקנוניהם. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את האיזורים אליהם ישלחו המוצרים ו/או יסופקו השירותים.
 4.  האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
 5.  ככלל משלוח המוצרים יתבצע ממלאי הספק בהתאם למועדי האספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי האספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי הספקים ובשירות השליחות.
 6.  על המזמין להיות בכתובת שמסר בעת זמני האספקה אשר תואמו עמו ו/או לדאוג להימצאות אדם מעל גיל 18 אשר מיופה כוח לקבל את המשלוח. ככל והמזמין ו/או אדם מטעמו שיש ביכולתו ובהרשאתו לקבל את ההזמנה לא יהיו נוכח בכתובת שנמסרה במועד האספקה שסוכם או ככל ולא יעלה בידי החברה או חברת השליחויות לאתר את המזמין, ההזמנה תוחזר לספק והמזמין יחויב בדמי המשלוח ובכל ההוצאות הקשורות לכך בתוספת דמי ביטול עסקה כמפורט בתקנון זה.

 

החזרת מוצרים

 1.  בעת קבלת המשלוח, מתבקש המשתמש לבדוק את תכולת המוצרים שסופקו על ידי החברה. על המשתמש ליידע (באמצעות טלפון מספר: 054-5798884 ו/או באמצעות פניה באמצעות טופס מקוון או בכתובת הדוא"ל [email protected]) את החברה בכל מקרה של חוסרים ו/או אי התאמה בין המוצרים אשר סופקו לבין המוצרים אשר הוזמנו על המשתמש: במוצרים פסידים לא יאוחר מ- 6 שעות מקבלת המשלוח ובמוצרים אחרים תוך 14 ימים ו/או עד לפרק הזמן המקסימלי על פי כל דין. אי הודעה כאמור תיחשב להבעת שביעות רצון מצידו של המשתמש ולוויתור על כל טענות מצידו בנוגע להזמנה, תכולתה ואספקתה והחברה לא תישא בכל אחריות לפערים, ככל שיתגלו. במקרה של חוסרים בהזמנה החברה תשתדל להשלים את המוצרים החסרים (או תספק מוצרים חלופיים, בכפוף לאישור המשתמש) ותישא בעלויות שילוח המוצרים החסרים.

 

 1.  ככל שהמשתמש מבקש להחליף מוצרים שאינם על פי טעמו האישי, הוא יישא בכל עלויות המשלוח הנדרשות לשם כך. בנוסף, החברה שומרת לעצמה לסרב להחליף מוצרים תקינים שלא נפל בהם כל פגם.

 

 1.  יודגש כי החזרת המוצרים תיעשה בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של בית מרקחת ספא פארם

 

מבצעי מכירות

 

 1.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעי מכירות מעת לעת. מובהר כי עלות המוצרים והשירותים בעת המבצע אינם מחייבים את החברה בשגרה (שלא בעת ימי המבצעים). מובהר כי המבצעים אשר יפורסמו באתר החברה מחייבים את החברה במכירה באתר בלבד.
 2.  מובהר כי מחירי המוצרים ו/או השירותים באתר הקובעים הם המוצרים במועד השלמת ההזמנה ו/או סליקת התשלום.

 

 

דמי משלוח

 1.  למעט אם צוין אחרת, מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח. עלות המשלוח תיקבע על פי יעד המשלוח ותעודכן לאחר ביצוע ההזמנה. יובהר כי עלות המשלוח הינה עבור שילוח המוצרים בלבד לכתובתו של המשתמש ו/או לת.ד, ואינו כולל ביטוח המשלוח או דבר הדואר או כל שירות נוסף אחר. במקרה של הזמנה ממספר ספקים שונים (או במידה ויש צורך בשילוח מוצר לבית המשתמש במספר חבילות), החברה שומרת לעצמה את האפשרות לחייב בדמי משלוח עבור כל חבילה בנפרד

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1.  אופן רכישת מוצרים ושירותים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 2.  למעט אם יצוין אחרת, האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות דמי ביטול בסך שך 100 ₪ או 5% מעלות העסקה הכוללת, לפי הנמוך מהם, ובהתאם להוראות כל דין. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה לא ייגבו דמי ביטול.
 3.  ביטול עסקה טרם שהמוצרים הכלולים בה נמסרו למשלוח תעשה על ידי הגשת בקשה מתאימה לכתובת הדוא"ל של האתר או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. המשתמש מתבקש לפרט את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר. בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
 4.  למעט אם צוין אחרת בתקנון זה, משתמש שביצע הזמנה דרך האתר רשאי לבטלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הגילוי (פרטי העסקה), לפי המאוחר מהם, ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במוצרים, המוצרים לא נפגמו ואריזתם לא נפתחה. אישר האתר את ביטול העסקה, המשתמש ישיב את מלוא המוצרים אשר סופקו לו במסגרת ההזמנה (בין אם בתמורה ובין אם סופקו על דרך של מתנה ו/או "הטבה", לכתובת האתר (או לאחד מסניפיהספק במרכזי החברה, בצירוף אישור הרכישה וחשבונית מס) וישא בכל עלויות השילוח או הוצאות השבת המוצרים. האתר ישיב למשתמש את הסכום אשר שילם, בניכוי דמי ביטול עסקה לפי העניין, תוך 14 יום מיום החזרת המוצרים.
 5.  על אף האמור לעיל, האתר לא יאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים שסופקו במקרים הבאים (הרשימה להלן אינה רשימה ממצה):

א. מוצרים שיוצרו על פי הזמנת המשתמש או דרישותיו;

ב. מוצרים שעל פי דין אין להחזירם;

ג. מוצרים המוגדרים כתרופה (לרבות תרופות ללא מרשם OTC).

ד. מוצרים פסידים;

ה. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

ו.  מוצרים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען;

 

 1.  האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוח) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע"י הספק ובמקרה שיגלה כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע"י האתר תימסר לכתובת הדוא"ל של המשתמש.
 2.  ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה: האתר עושה כל שביכולתו כדי לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו לצורך בדיקת טענה בדבר פגם ו/או אי התאמה.
 3.  יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
 4.  האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר;הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.
 5.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין בנוגע לביטול עסקאות עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

 

 

אחריות למוצרים הנמכרים באתר ו/או השירותים הניתנים

 

 1.  האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש הצמודים לכל מוצר ו/או שרות.
 2.  חלק מהשירותים במסגרת האתר (לרבות שליחת המוצרים) ניתנים על ידי קבלני משנה ו/או נותני שירותים חיצוניים אשר האחריות לטיב השירות חלה עליהם ועליהם בלבד והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, מעשה או מחדל שנעשה על ידם, לרבות איחורים באספקה, הבטחות שניתנו, התנהלות נותני השירותים או בכל אופן אחר. יחד עם זאת, החברה רואה בטובת הצרכן תוך גישה שירותית, אדיבה ומנומסת כערכים עליונים ותטפל בחומרה, באופן מקצועי וביד נוקשה בכל מקרה שיובא לתשומת ליבה עקב מעשם או מחדלם של נותני השירותים.
 3.  בכל מקרה, חבותה של החברה ו/או מי מטעמה למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר לא תעלה על גובה הסכום ששילם ו/או היה צריך לשלם המשתמש עבור המוצר או השירות בעת הרכישה.

 

הבעלות בתכני האתר

 

 1.  החברה אוחזת בבעלות כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בקוד המקור, בתמונות ובכל תוכן אחר המצוי בו לרבות תוכן טקסטואלי, חזותי, קולי, אודיו-ויזואלי, תמונה, סאונד, וידאו בכל אמצעי המדיה הקיימים לרבות כל מכשירי הקצה הקיימים כיום בשוק ושאשר עתידים להיות מפותחים בעתיד. מובהר כי החברה אוחזת גם בכל התכנים הכוללים סקירות על מוצרים, מאמרים, קבצים מסוגים שונים, המלצות על מוצרים, מידע אשר מופיע באתר לגבי המוצרים והשירותים בחנות וכן כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר. מובהר כי מבלי למצות את הזכויות אשר עומדות לרשות האתר, הזכויות כוללות תמונות, קטעים ויזואליים, חזותיים, קטעי קול, קבצי מקור, קבצי מחשב, תרשימים, אילוסטרטציות, הדמיות תלת מימדיות, הדמיות חד מימדיות, יישומים אייקונים וחומרים אחרים אשר עשויים להיות מוגנים כיצירות מגונות על פי חוק זכות יוצרים, התשמ"ד-1994. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות היוצרים של האתר. מבלי לגרוע באיסורים הספיציפיים בדין, חל איסור מוחלט, להעתיק, לעשות עשייה נגזרת, לפרסם, לשדר, להציג, למכור את התכנים או חלק מהם, ללא הרשאה מפורשת, בכתב מהחברה.

 

 1.  מובהר כי כל זכויות ה-IP (קניין רוחני) הנוגעות לאתר האינטרנט הנן בבעלות מלאה של החברה לרבות שם הדומיין (מתחם) ולרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, העיצובים, הפטנטים הרשומים ושאינם רשומים, השיטות, ה-know how, קוד המקור של תוכנת המקור, סימני המסחר, סימני השירות, הזכויות הכלכליות, הזכויות המוסריות, קבצים גרפי, מידע טכני הנם רכושה הבלעדי של החברה. מובהר כי חל איסור חד משמעי לעשות שימוש מפר בזכויות אלה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לעשות יצירה נגזרת, לעשות שימוש מסחרי או שאינו מסחרי בזכויות, לרבות שימוש בתכנים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל תוכן אחר אשר עשוי להופיע באתר מבלי לקבל אישור מפורש בכתב מהחברה.

 

 1.  מובהר כי חל איסור מוחלט לעשות שימוש בסימני המסחר הרשומים ושאינם רשומים של החברה. חל איסור מוחלט להפיץ חומרים פרסומיים הכוללים מוצרים ו/או שירותים של החברה מבלי לקבל את אישורה מראש.

 

 

תוכן האתר ופרסומות המופיעות בו

 1.  שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2.  רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
 3.  בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא"ל האתר. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
 4.  עם כניסתך יתכן שתשלח למכשירך ‘עוגייה’ (Cookie) המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. 
 5.  על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 6.  יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
 7.  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

 

פרטיות

 1.  הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך אספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.
 2.  בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו'.

 

הפרת התקנון

 1.  המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2.  המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

 

ברירת הדין ושונות

 1.  הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2.  סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בנצרת.  
 3.  במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4.  המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו בדוא"ל [email protected] וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.
 5. שעות פעילות שירות הלקוחות - ימים א' עד ה' 8:30-19:30 יום ו' 8:30 עד 15:00(ייתכנו שינויים בחגים ובמועדים).
 6.  כתובת החברה: עצמון 18, נוף הגליל

ט.ל.ח.